Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Педагогикалық салада іргелі білімі бар және өмір бойы өздігінен білім алуға қабілетті.
(Өзін-өзі басқаратын немесе дербестендірілген және өзін-өзі басқаратын өмір бойы оқыту).
2) Бастауыш білім беруде оқу үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін конструктивті өзара әрекеттесуге, шешім қабылдауға және алға қойылған мақсаттарға қабілетті.
(Жоба мен үдерістерді басқару).
3) Бастауыш білім беруде заманауи педагогикалық технологияларды барынша тиімді пайдалана отырып, өмірлік маңызды мәселелерді шешу үшін интерактивті әдістер мен әдістерді қолданудың цифрлық құзыреттілігін көрсетеді.
(Бағдарламалау, робототехника, жасанды интеллект, IT құзыреттілігі).
4) Мектептің бастауыш сыныптарында педагогикалық және оқу-тәрбие үрдістерін ұйымдастыру мақсатында шығармашылық қабілеттерін, жасампаздық пен конструктивті қоғамдық белсенділікті көрсетеді.
(Жаңашылдық және шығармашылық қабілеттер).
5) Кіші мектеп оқушыларының оқу іс-әрекетін белсенді ынталандыруды қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасауға мүмкіндік беретін тарихи-мәдени мұраға төзімділік пен құрмет көрсете отырып, әртүрлі лингвистикалық педагогикалық ортада қарым-қатынас жасайды.
(Көптілділік және көп мәдениеттілік).
6) Елдің әрбір азаматының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады, кіші мектеп оқушыларының оқу-тәрбие процесінде өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасайды.
(Инклюзивті немесе қамтылған оқыту).
7) Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағытталған. Білім беру қызметінде тұрақты даму идеяларын тұжырымдау үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгереді және кіші мектеп оқушыларын қоршаған ортаны ұтымды басқару процесіне тартады.
(Тұрақты даму).
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кең іргелі білімі бар, бастамашыл, білім беру саласындағы өзгермелі талаптарға бейімделетін, командада жұмыс істей алатын, инклюзивті білім беру ортасын құру үшін кәсіби құзыреттіліктері бар қазіргі заманауи бастауыш сынып мұғалімін даярлау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Қосымша білім беру педагогы
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Педагог. Бастауыш сынып мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Тәрбие
Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Оқу-тәрбие
Кәсіби қызмет объектілері жалпыбілім беру мектептері, лицейлер, гимназиялар, қосымша білім беру жүйесі (балалар шығармашылық орталығы, балаларды дамыту орталығы, репетиторлық орталығы, балалар сауықтыру лагері және т.б.), педагогикалық колледждер, кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері.
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды білім беру элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Саржанова Айнагуль Николаевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығы (КС)
Білім беру саласының салалық біліктілік шеңбері, Білім және ғылым саласындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі ҚР БҒМ салалық комиссиясының 2019 жылғы 27 қарашадағы №3 хаттамасымен бекітілген (СБШ)