Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01101 Педагогика және психология

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Педагогика және психология (ПП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B011 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламаларының тобы В001 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01101 Педагогика және психология
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1)Психологиялық-педагогикалық салаларда іргелі білімі бар және өмір бойы өздігінен білім алуға қабілетті.
2) Білім беру жүйесінде студенттерге психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін конструктивті өзара әрекеттестік пен шешім қабылдауға қабілетті.
3) Білім беруде заманауи психологиялық-педагогикалық технологияларды барынша тиімді пайдалана отырып, өмірлік маңызды мәселелерді шешу үшін интерактивті әдістер мен әдістерді қолданудың цифрлық құзыреттілігін көрсетеді.
4) Білім беру жүйесінде студенттерге психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету мақсатында шығармашылық қабілеттерін, жасампаздық пен конструктивті әлеуметтік белсенділікті көрсетеді.
5) Тарихи-мәдени мұраға төзімділік пен құрмет көрсете отырып, әр түрлі тілдік педагогикалық ортада қарым-қатынас жасайды, бұл оқу іс-әрекетін белсенді ынталандыруды және студенттердің жеке тұлғасын дамытуды қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасауға мүмкіндік береді.
6) Елдің әрбір азаматының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады. Оқу-тәрбие процесінде студенттердің өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасайды.
7) Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағытталған. Білім беру қызметінде тұрақты даму идеяларын тұжырымдау үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгереді және студенттерді қоршаған ортаны ұтымды басқару процесіне тартады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында негізгі және кәсіби құзыреттеріне ие, сондай-ақ педагог-психологтың кәсіби міндеттерін шешуге қабілетті, кәсіби өсу мен ұтқырлыққа қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Мұғалім. Колледж мұғалімі
білім беру мекемелерінің педагог-психологы
Кәсіби қызмет түрлері Диагностикалық
Консультативтік
Консультациялық-диагностикалық
Консультациялық-сараптамалық
Түзетуші
Түзету-дамытушылық
Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Педагогикалық
Профилактикалық
Кәсіби қызмет объектілері Орта мектеп, мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу жүйесі, арнайы түзеу мекемелері (балалар мен жасөспірімдер үшін дене немесе ақыл-ой кемістігі бар интернат), педагогикалық колледж, бастауышжәне орта кәсіптікбілім беру ұйымдары
Бағдарламаның ерекшеліктері академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі(Minor)Білім берудегі психологиялық кеңес беру
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Иманов Амангельды Калкенович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығы (КС)

 

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер
палатасының
рейтингісіндегі орны,
2022 жыл

4 орын
Қосымша ақпарат

Модульдік білім беру бағдарламасы (2020)

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз