Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B02303 Аударма ісі

Факультет Тіл және әдебиет институты (ТжӘИ)
Кафедра Герман-роман филология (ГРФ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B023 Тілдер және әдебиет
Білім беру бағдарламаларының тобы В036 Аударма ісі
Білім беру бағдарламасының атауы 6B02303 Аударма ісі
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің ақпараттық сайтында ЖОО түлегі үлгісі орналастырылды https://ku.edu.kz/files/dep/model_vypusknika_2023.pdf
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және ұтқырлыққа қабілетті, лингвистика саласындағы негізгі және кәсіби құзыреттерге ие, сондай-ақ аударма қызметі саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже тіл білімі бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет (Секция N)
Кәсіптер тізімі Мемлекеттік қызметші
Аудармашы
Редактор
Халықаралық ұйым қызметкері
Ғылыми-зерттеу институтының қызметкері
Кәсіби қызмет түрлері Ақпараттық-аналитикалық
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Аудармашылық
Кәсіпкерлік
Редакторлық
Кәсіби қызмет объектілері Мәдени мекемелер, халықаралық ұйымдар, ақпараттық-аналитикалық
қызметтер, елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер, туристік агенттіктер,
баспалар, аударма бюролары және басқа ұйымдар мен кәсіпорындар
Бағдарламаның ерекшеліктері Оқу үрдісіне практиктердің қатысуы, академиялық ұтқырлық шеңберіндегі оқу мүмкіндігі, халықаралық білім беру бағдарламаларына қатысу, халықаралық озық тәжірибелерді қолдану, шетелдік мамандарды тарту, сыни ойлауды қалыптастыру үшін инновациялық технологияларды қолдану, өзін-өзі тану, өзін-өзі тәрбиелеу, еріктіліктің кең мүмкіндіктері, мәдениетаралық тақырыпты қалыптастыру байланыс.
Оқу түрі -
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Неміс
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
кәсіптік білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Какимова Майра Еренгаиповна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
-

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының рейтингісіндегі орны, 2022 жыл

18 орын

Қосымша ақпарат

Модульдік білім беру бағдарламасы (2019)

Модульдік білім беру бағдарламасы (2020)

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз