Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Арнайы және әлеуметтік педагогика (АжӘП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі танумамандарын даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы В019 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
Атауы 6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Әлеуметтік педагогика саласында іргелі білімі бар және өмір бойы өздігінен оқуға қабілетті

2) сындарлы өзара іс-қимыл жасауға, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға, көшіп-қонушылардың отбасыла- рына, әлеуметтік қолайсыз отбасыларға әлеуметтік-педагогикалық қолдауды тиімді көрсету үшін шешімдер қабылдауға, олардың толыққанды өмір сүруі мен қойылған мақсаттары үшін қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесуге қабілетті

3) Әлеуметтік педагогика саласындағы озық инновациялық тәжірибені барынша тиімді қолдану кезінде өмірлік маңызды міндеттерді шешу үшін интерактивті әдістер мен тәсілдерді пайдалану үшін цифрлық құзыреттілікті көрсетеді

4) тәрбие мен оқыту процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау мақсатында шығармашылықты және жасампаз әлеуметтік белсенділікті көрсетеді

5) білім беру қызметін белсенді ынталандыруды қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасауға мүмкіндік беретін, тарихи және мәдени мұраға төзімділік, құрмет көрсете отырып, әртүрлі тілдік ортада қарым-қатынас жасай алуға қабілетті

6) Білім алушылардың білім беру және тәрбие процесінде өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасайды.

7)Тәрбие - білім беру қызметінде орнықты даму идеяларын қалыптастыру үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгереді және білім алушыларды табиғатты ұтымды пайдалану процесіне тартады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Әр түрлі дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс істеуге, заманауи ғылыми білімі бар және арнайы және инклюзивті білім беру жүйесінің өзгермелі инновациялық жағдайында, кәсіби қызметке дайындалған және үздіксіз кәсіптік білім берудегі кәсіби мәселелерін шешудің тиімді технологияларын қолдануға үйрету
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Мұғалім. Колледж мұғалімі
Педагог. Әлеуметтік педагог
Педагог. Өзін-өзі тану мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Аниматорлық
Мәдени-ағарту
Ғылыми-зерттеу
Әлеуметтік-педагогикалық
Оқу-тәрбие
Кәсіби қызмет объектілері Жалпы орта мектептер, лицейлер, гимназиялар, қосымша білім беру жүйесі (репетиторлық орталық, балалар сауықтыру лагері және т.б.), педагогикалық колледждер, біліктілікті арттыру және қайта даярлау институттары, білім бөлімдері
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу кезеңі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Дюсенбаева Бибигуль Амангельдиновна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының рейтингісіндегі орны, 2022 жыл 7 орын
Қосымша ақпарат

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз