Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B05202 Экология

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра География және экология (ГжЭ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B052 Қоршаған орта
Білім беру бағдарламаларының тобы В051 Қоршаған орта
Білім беру бағдарламасының атауы 6B05202 Экология
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі Жаратылыстану ғылымдары саласында іргелі білімі бар, қоғам мен мемлекет талаптарына сәйкес кәсіби және мансаптық өсу үшін өмір бойы өздігінен оқуға жане өздігінен білім алуға қабілетті.
Ұжымда конструктивті өзара әрекеттесуге, экология саласындағы ғылыми-өндірістік міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін шешім қабылдауға қабілетті.
Қоршаған ортаға әсерді барынша азайту мақсатында персоналды басқару, технологиялық процестер мәселелерін шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жетістіктерді пайдалануға дайын. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, заманауи ГАЖ технологияларын, бағдарламалық өнімдерді, ақпараттық деректер қорын меңгеру деңгейін көрсетеді.
Шығармашылық шешімдер қабылдайды, шығармашылық қабілеттерін көрсетеді, жаңа идеяларды түсінуге, қабылдауға және кәсіби қызметте жүзеге асыруға қабілетті.
Көптілді және көпмәдениетті ортада сәйкестендіруді орнатуға дайын, төзімділік танытады, тарихи-мәдени мұраға құрметпен қарайды, қолайлы психологиялық жағдай жасау және ұжымда коммуникациялық байланыстарды қалыптастыру үшін табиғи-ғылыми дүниетанымды растайды.
Еліміздің әрбір азаматының жынысына, жасына, этникалық және басқа да ерекшеліктеріне қарамастан қоғамның толыққанды мүшесі ретінде өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады.
Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған. Қоршаған ортаға техногендік қысымның алдын алу және болдырмау, экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында экология және қоршаған ортаны басқару саласындағы нормалар мен ережелердің, заңнамалық актілердің сақталуына бақылауды жүзеге асырады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоғамның және қоршаған ортаның орнықты дамуын, мемлекеттің экологиялық саясатын, "жасыл экономиканы" дамытуды іске асыру, экологиялық сана мен дүниетанымды, әлеуметтік ортаның экологиялық мәдениетін қалыптастыруға қатысу үшін қоршаған орта мен табиғат пайдаланудың сапасын қорғау, бақылау және басқару, өндірістік және өндірістік емес саланың әртүрлі салаларының кәсіпорындары мен мекемелерінде экологиялық туризм саласында мамандар даярлау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою жөніндегі қызмет (Секция E)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет (Секция N)
Аумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі (Секция U)
Кәсіптер тізімі Мемлекеттік қызметші
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың инспекторы
Менеджер-құрылымдық бөлімшелердің басқарушысы
Кіші ғылыми қызметкер
Ұйымдастырушы
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы табиғатты пайдалану маманы
Сертификаттау жөніндегі маман
Аға зертханашы
Эколог
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Аналитикалық
Консультациялық-сараптамалық
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Табиғат қорғау
Жобалау
Эксперименттік-зерттеу
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері Табиғи және антропогендік экожүйелер: қорғалатын табиғи аумақтар; өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер, қоршаған орта мониторингінің экологиялық қызметтері
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту сэлементтерінің білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Доскенова Бану Бейсеновна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
17.08.2016 жылғы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының № 2 хаттамасымен бекітілген (СБШ)

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының рейтингісіндегі орны, 2022 жыл

14 орын

Қосымша ақпарат

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз