Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B07103 Электр энергетикасы

Факультет Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ)
Кафедра Энергетика және радиоэлектроника (ЭжР)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B071 Инженерия және инженерлік іс
Білім беру бағдарламаларының тобы В062 Электр техника және энергетикасы
Білім беру бағдарламасының атауы 6B07103 Электр энергетикасы
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі - түрлі мақсаттағы электр энергетикалық объектілерді әзірлеу, жобалау және пайдалану саласында кәсіби дағдыларға ие;
- қойылған мақсаттарды тиімді орындау үшін сындарлы өзара іс-қимылға, электр энергетикасы саласында шешімдер қабылдауға қабілетті;
- ақпараттық технологияларды барынша тиімді пайдалану кезінде электр энергетикасы саласындағы міндеттерді шешу үшін сандық құзыреттілікті көрсетеді;
- қоғамда алған дағдыларын тарату үшін шығармашылықты, шығармашылықты және шығармашылық әлеуметтік белсенділікті көрсетеді;
- алынған білім мен дағдыларды тарату мақсатында тарихи және мәдени мұраға төзімділік, құрмет көрсете отырып, әртүрлі тілдік ортада байланысады;
- еліміздің әрбір азаматының өзін өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады;
- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және цифрлық революция талаптарына сәйкес тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағытталған
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және ұтқырлыққа қабілетті, электр энергетикасы саласында негізгі және кәсіби құзыреттіліктерге ие, сондай-ақ электр энергетикасы инженерінің кәсіби міндеттерін шешуге қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже техника және технология бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және салқындатылған ауамен жабдықтау (Секция D)
Кәсіптер тізімі Инженер-электрик
Инженер-энергетик
Кәсіби қызмет түрлері Монтаждық-келтірушілік
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Өндірістік-технологиялық
Есептік-жобалық
Сервистік-пайдалану
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Электр энергиясын өндіру, беру, бөлу және тұтыну жөніндегі кәсіпорындар
Бағдарламаның ерекшеліктері «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде семестр ішінде басқа жоғары оқу орындарында, оның ішінде шетелдік жоғары оқу орындарында оқудан өту мүмкіндігі бар
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Кашевкин Александр Александрович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды энергиямен қамтамасыз етуге қызмет көрсетуКәсіби стандарты "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының 2019.12.26 № 262 бұйрығына №26 қосымша (КС)
Жылу электр станциясының электр техникалық жабдықтарын ұйымдастыру және пайдалану Кәсіби стандарты, "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 07.08.2023 ж. № 125 бұйрығына № 3 қосымша (КС)
Электр энергиясын және қуатты тұтыну болжамы кәсіби стандарты, "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 07.08.2023 ж. № 125 бұйрығына № 8 қосымша (КС)
Электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу Кәсіби стандарты, "Атамекен" ҚР ҰКП Басқарма төрағасының орынбасары 02.05.2019 ж. №86 бұйрығына №3 қосымша (КС)
Отраслевая рамка квалификаций "Энергетика", утверждена протоколом №05-13-3-4/ПР от 25 июля 2019 года заседания отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений энергетической отрасли (СБШ)