Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

7M05101 Биология 

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра Биология (Б)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы М080 Биология
Білім беру бағдарламасының атауы 7M05101 Биология 
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі -
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметті сапалы және тиімді орындауға, стандартты және стандартты емес кәсіби-педагогикалық міндеттерді шешуге, биология саласындағы әлеуметтік және кәсіби кеңістікте еркін бағдарлануға қабілетті жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерді қалыптастыру.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже жаратылыстану ғылымдарының магистрі
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Ауыл, орман және балық шаруашылығы (Секция A)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Зертханашы
Кіші ғылыми қызметкер
Ғылыми қызметкер
Мұғалім. Білім менеджері
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Мұғалім
Ғылыми-зерттеу, өндірістік, әкімшілік, сараптамалық, табиғатты қорғау мекемелері ғылыми тобының жетекшісі
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы табиғатты пайдалану маманы
Аға зертханашы
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Ұйымдастыру-технологиялық
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Педагогикалық
Табиғат қорғау
Жобалау
Жобалау-технологиялық
Өндірістік-технологиялық
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері ЖОО, колледждер, гимназиялар, ғылыми-зерттеу институттары; қаумалдар, хайуанаттар парктері, өсімдіктерді қорғау станциялары, санитарлық-эпидемиологиялық және обаға қарсы станциялар, селекциялық және сорт сынау станциялары, ботаникалық бақтар, дендрарийлер, табиғат мұражайлары; ғылыми-өндірістік, жобалау және геоботаникалық мекемелер; аудандық және облыстық әкімдіктер жанындағы Экология басқармалары мен бөлімдері; салалық зертханалар, бөлімшелер, секциялар, секторлар, республикалық табиғат қорғау ведомстволарының департаменттері; ғылыми-зерттеу, өндірістік, медициналық, ауыл шаруашылығы, фармацевтикалық, әкімшілік, сараптамалық, табиғатты қорғау мекемелері және т. б.
Бағдарламаның ерекшеліктері Ұлы Витаутас университетімен екі дипломды бағдарламаның болуы (Каунас қ., Литва)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады, ғылыми-педагогикалық магистратура және МВА бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критериі білім алушының магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті игеруі болып табылады.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 120/3600
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жоғары арнайы білім
Бағдарлама менеджері Галактионова Елена Владимировна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
20.11.2023 жылғы № 591 бұйрығының Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне (профессор-оқытушылар құрамына) арналған кәсіби стандарты (КС)
Возможность получения
второго диплома
УВВ - "Молекулярная биология и биотехнология"

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз