Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

7M02201 Тарих

Факультет Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ)
Кафедра Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер (ҚТжӘГП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы М053 Тарих және археология
Білім беру бағдарламасының атауы 7M02201 Тарих
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) ЖЖОКБҰ-да академиялық, ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және қоғамдық қызметті жүзеге асырады.
2) Тарихи ғылым саласында іргелі білімі бар.
3) Іргелі білім мен заманауи әдіснамаға сүйене отырып, өмір бойы өзін-өзі оқытуға қабілетті.
4) ЖЖОКБҰ-да академиялық, ғылыми-педагогикалық және қоғамдық қызметте оқу үрдісін және қойылған мақсаттарды тиімді орындау үшін сындарлы өзара іс-қимыл жасауға, шешімдер қабылдауға қабілетті.
5) Заманауи педагогикалық технологиялар мен зерттеудің ғылыми әдістемелерін барынша тиімді қолдану кезінде өмірлік маңызды міндеттерді шешу үшін интерактивті әдістер мен тәсілдерді пайдалану үшін цифрлық құзыреттілікті көрсетеді.
6) Білім алушылардың білім беру және ғылыми-зерттеу қызметін белсенді ынталандыруды қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасауға мүмкіндік беретін, тарихи және мәдени мұраға төзімділік, құрмет көрсете отырып, әртүрлі мәдени ортада қарым-қатынас жасауға қабілетті.
7) Білім алушылармен, әріптестермен және ЖЖОКБҰ қызметкерлерімен оңтайлы коммуникациялар құруға, әріптестермен және ЖЖОКБҰ қызметкерлерімен командада жұмыс істеуге, сыртқы және ішкі стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жасауға қабілетті.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметті сапалы және тиімді орындауға, стандартты және стандартты емес кәсіби-педагогикалық міндеттерді шешуге, заманауи тарих ғылымы саласында әлеуметтік және кәсіби кеңістікте еркін бағдарлануға қабілетті, терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу дайындығына ие жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерді қалыптастыру.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже гуманитарлық ғылымдар магистрі
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер; (Секция 72.20.0)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Мемлекеттік қызметші
Кіші ғылыми қызметкер
Ұйымдастырушы
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Педагог. Орта мектеп мұғалімі
Педагог-ассистент
Даярлау бейіні бойынша орта кәсіптік (жоғары) оқу орындарының оқытушысы
Аға зертханашы
Экскурсия жүргізуші
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Аналитикалық
Ақпараттық-аналитикалық
Консультативтік
Мәдени-ағарту
Ғылыми-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Арнаулы орта және орта білім беру мекемелері, жоғары оқу орны,мұрағаттар, мұражайлар, қалалық және облыстық мемлекеттік мекемелер, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары
Бағдарламаның ерекшеліктері Академиялық алмасу бағдарламасы
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады, ғылыми-педагогикалық магистратура және МВА бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критериі білім алушының магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті игеруі болып табылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 120/3600
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
Бағдарлама менеджері Темирханова Асемгуль Сериковна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
20.11.2023 жылғы № 591 бұйрығының Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне (профессор-оқытушылар құрамына) арналған кәсіби стандарты (КС)
Білім беру саласының салалық біліктілік шеңбері, Білім және ғылым саласындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі ҚР БҒМ салалық комиссиясының 2019 жылғы 27 қарашадағы №3 хаттамасымен бекітілген (СБШ)

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз