Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

7M01101 Педагогика және психология

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Педагогика және психология (ПП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M011 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламаларының тобы М001 Педагогика және психология
Білім беру бағдарламасының атауы 7M01101 Педагогика және психология
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Ғылыми-зерттеу және практикалық қызметті жүзеге асыру үшін шет тілін біледі.
2) Қазіргі заманғы педагогика мен психология білімдерін пайдалана отырып, жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асырады, сондай-ақ ұжымда жұмыс істейді, шешім қабылдайды және даулы жағдайларды шешеді.
3) Таңдалған мамандықты ескере отырып, оқыту мен дамытудың жеке траекториясын құрастырады.
4) Тиісті салада кең білімді талап ететін өз бетінше ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу үшін қажетті ақпаратты талдайды; таңдаған мамандығының ерекшеліктерін ескере отырып, жоғары оқу орнындағы оқу процесін жобалау үшін әдістемелік және әдістемелік білімді, психологиялық-педагогикалық және тәрбие жұмысын қолдану.
5) Білім беру ортасын мәдени, тарихи және белсенділік көзқарастары тұрғысынан талдайды.
Түрлі ұлттар мен діни конфессиялар өкілдерімен белсенді араласып, тиімді қарым-қатынас жасайды; педагогикалық ұжымдағы және қоғамдағы жанжалды жағдайлардың алдын алуға дайын.
6) Қатысушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, жоғары оқу орындарында оқу және тәрбие процестерін жобалайды, ұйымдастырады және жүзеге асырады.
7) Нәтижелерді ұсына отырып, ғылыми зерттеулердің теориялық және әдістемелік негіздеріне сәйкес білім беру ортасында ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметті сапалы және тиімді орындауға, стандартты және стандартты емес кәсіби-педагогикалық міндеттерді шешуге, педагогика мен психология саласында әлеуметтік және кәсіби кеңістікте еркін бағдарлануға қабілетті жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерді қалыптастыру.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже педагогика ғылымдарының магистрі
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Мұғалім. Білім менеджері
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
білім беру мекемелерінің педагог-психологы
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Оқу-тәрбие
Сараптамалық-талдау
Кәсіби қызмет объектілері ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми-зерттеу қызметі, оқу және тәрбиелеу үдерісі, студенттердің индивидуалды-тұлғалық дамуы,тұлғаны әлеуметтендіру, ЖОО, білім беру ұйымдарындаоқытудың инновациялық технологиялары; әртүрлі типтегі және түрдегі білім беру ұйымдарында студенттерге, оқытушыларға және ата-аналарға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету; педагогикалық колледждер, бастауышжәне орта арнайы объектілер; арнайы түзеу мекемелері (мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдер үшін сыныптар, мектеп-интернаттары)
Бағдарламаның ерекшеліктері академиялық алмасу бағдарламасы
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады, ғылыми-педагогикалық магистратура және МВА бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критериі білім алушының магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті игеруі болып табылады.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 120/3600
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
Бағдарлама менеджері Павловская Надежда Григорьевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
20.11.2023 жылғы № 591 бұйрығының Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне (профессор-оқытушылар құрамына) арналған кәсіби стандарты (КС)
Возможность получения
второго диплома
  • ОмГА - 44.04.01 "Психология образования" (Педагогическое направление)
  • ОмГА - 37.04.01 "Психология" (Юридическая психология)
  • ОмГА - 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" (Коррекционная психология)
  • Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз