Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B05203 География және табиғатты пайдалану

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра География және экология (ГжЭ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B052 Қоршаған орта
Білім беру бағдарламаларының тобы В052 Жер туралы ғылым
Атауы 6B05203 География және табиғатты пайдалану
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Жаратылыстану саласында іргелі білімі бар және қоғам мен мемлекеттің талабына сәйкес кәсіби және мансаптық өсу үшін өзін-өзі кәсіби, әдістемелік тәрбиелеуге қабілетті. Семинарларға, конференцияларға, дикуссияларға қатыса отырып, заманауи білім беру кеңістігіне интеграцияланады, алған тәжірибесін жинақтайды және өз тәжірибесін басылымдарда, мастер-кластарда таратады.
2) Командада сындарлы өзара іс-қимылға қабілетті, фактілерді, пікірлерді ғылыми дәлелдейді, түсіндіреді және табиғатты пайдалану мен ресурстарды өндіруді басқаруда ғылыми-өндірістік міндеттерді тиімді орындау үшін ұтымды шешім қабылдауға дайын.
3) Персоналды басқару міндеттерін, табиғат пайдаланудағы технологиялық процестерді шешу үшін ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы жетістіктерді пайдалануға дайын. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, заманауи ГАЖ технологияларын, бағдарламалық өнімдерді, ақпараттық дерекқорларды меңгергенін көрсетеді.
4) Шығармашылық шешімдер қабылдайды, креативтілік танытады, жаңа идеяларды түсінуге, қабылдауға және оларды ғылыми, өндірістік қызметте іске асыру тәсілдерін ойлап табуға қабілетті.
5) Көптілді және көп мәдениетті ортада өзін анықтауға дайын, толеранттылық, тарихи және мәдени мұраға құрмет көрсетеді, жайлы психологиялық жағдайлар жасау, ұжымда коммуникациялық байланыстарды қалыптастыру үшін жаратылыстану-ғылыми дүниетанымды растайды.
6) Жынысына, жасына, этникалық тегіне және басқа да сипаттамаларына қарамастан қоғамның толыққанды мүшесі ретінде елдің әрбір азаматының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасайды.
7) Табиғи ресурстардың қорларын айқындайды, бағалайды, болжайды. Табиғатты ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Қоршаған ортаға техногендік жүктеменің әсерін ескерту және алдын алу, экологиялық проблемалардың туындауын, экологиялық қауіпсіздікті және орнықты дамуды қамтамасыз ету үшін экология және табиғат пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтердің, заңнамалық актілердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады
Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоғамның және қоршаған ортаның тұрақты дамуын, "жасыл экономиканы" дамыту жөніндегі мемлекет саясатын іске асыру, экологиялық сана мен дүниетанымды, социумның экологиялық мәдениетін қалыптастыруға қатысу үшін табиғи ортаны, табиғи ресурстарды кешенді қорғау, өндірістік және өндірістік емес саланың әртүрлі салаларының кәсіпорындары мен мекемелерінде табиғатты пайдалануды басқару жөніндегі мамандар даярлау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Қызметтердің басқа түрлерін ұсыну (Секция S)
Кәсіптер тізімі Жобалар менеджері
Менеджер-құрылымдық бөлімшелердің басқарушысы
Кіші ғылыми қызметкер
Ұйымдастырушы
Ғылыми-зерттеу институтының қызметкері
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы табиғатты пайдалану маманы
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Табиғат пайдалануды басқару және бақылау жөніндегі өндірістік және өндірістік емес саланың әртүрлі салаларының кәсіпорындары мен мекемелері, әртүрлі дәрежедегі ғылыми мекемелер
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor).
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу кезеңі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Доскенова Бану Бейсеновна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Әлеуметтік серіктестік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 2 хаттамасында бекітілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Әлеуметтік серіктестік және туристік қызмет саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 27 желтоқсандағы № 2 хаттамасымен бекітілген туризм саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз