Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B07302 Құрылыс объектілерін жобалау және ақпараттық модельдеу

Факультет Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ)
Кафедра Құрылыс және дизайн (ҚжД)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B073 Сәулет және құрылыс
Білім беру бағдарламаларының тобы В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс
Білім беру бағдарламасының атауы 6B07302 Құрылыс объектілерін жобалау және ақпараттық модельдеу
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі - құрылыс объектілерін әзірлеу, жобалау және модельдеу және сметалық-қаржылық құжаттаманы дайындау, Далалық және зертханалық жабдықтар мен аспаптарды пайдалану саласында кәсіби дағдыларға ие;
- ҒЗЖ құрылыс үшін инженерлік ізденістерді, Геодезиялық жұмыстарды орындауға, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау үшін инженерлік ізденістердің деректерін пайдалануға және өңдеуге, қойылған мақсаттарды тиімді орындау үшін құрылыс сапасын, көлемі мен мерзімдерінің сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруға қабілетті
- ғимараттарды ақпараттық модельдеу (BIM-технологиялар), ғимараттарды 3D-модельдеуге және құрылыс конструкцияларын, ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға арналған мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, Құрылыс сметаларын есептеуге арналған бағдарламалар саласында цифрлық құзыреттілікті көрсетеді, заманауи ақпараттық технологияларды барынша тиімді пайдаланады;
- шығармашылықты, шығармашылықты және шығармашылық әлеуметтік белсенділікті көрсетеді
- төзімділік, тарихи және мәдени мұраны құрметтеу арқылы әртүрлі тілдік ортада байланысады
- еліміздің әрбір азаматының өзін өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады
- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағытталған
Білім беру бағдарламасының мақсаты BIM-технологияларды пайдалана отырып құрылыс объектілерін жобалау және ақпараттық моделдеу бойынша, кең іргелі білімі бар, бастамашылық, сәулет және құрылыс саласындағы өзгермелі талаптарға бейімделген, командада жұмыс істей алатын, болашақ кәсіби қызмет саласында қажетті құзыреттілігі бар құрылыс объектілерін жобалау және ақпараттық моделдеу бойынша маман-құрылысшыны дайындау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже техника және технология бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Құрылысы (Секция F)
Кәсіптер тізімі Ведущий специалист
Главный инженер проекта
Главный специалист
Инженер по 3D моделированию
инженер-құрастырушы
Инженер-жобалаушы
Инженер-сметчик
Инженер-строитель
Техник-проектировщик зданий и сооружений
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-педагогикалық
Ұйымдастыру-технологиялық
Жобалау-конструкторлық
Өндірістік-басқару
Кәсіби қызмет объектілері Құрылыс-монтаждау ұйымдары, коммуналдық шаруашылық кәсіпорындары, құрылыс жөніндегі Акционерлік бірлестіктер, жобалау ұйымдары, "Сәулет және қала құрылысы бөлімі", "құрылыс басқармасы" КММ"
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Шапорева Анна Васильевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
28.07.2023 № 122 бұйрығының № 10 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының "Тұрғын және тұрғын емес ғимараттар құрылысы" кәсіби стандарты (КС)
Тау-кен металлургия, химия, құрылыс салалары және ағаш өңдеу, жеңіл өнеркәсіп және машина жасау салалары бойынша әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 16 тамыздағы №1 хаттамасымен бекітілген құрылыс саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Қосымша ақпарат

Модульдік білім беру бағдарламасы (2021)

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз