Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B05307 Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау (KZ-US)

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра Химия және химиялық технологиялар (ХжХТ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы В053 Химия
Білім беру бағдарламасының атауы 6B05307 Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау (KZ-US)
Аккредиттеу Жоқ
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі -
Білім беру бағдарламасының мақсаты Өндірісті өз бетінше жоспарлауға, жобалауға және талдамалық бақылауды орындауға қабілетті заттардың химиялық талдауын жүзеге асыратын мамандарды даярлау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Кәсіптер тізімі Инженер в аналитической лаборатории
Инженер в экологическом центре
Инженер на химическом производстве
Лаборант химического производства
Химик-эксперт
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастыру-технологиялық
Өндірістік-басқару
Кәсіби қызмет объектілері Аналитикалық бақылау, экологиялық мониторинг, криминалистикалық сараптама, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификаттау қызметтерінің өндірістік зертханалары, ғылыми-зерттеу институттары
Бағдарламаның ерекшеліктері Халықаралық білім беру бағдарламасы. ЖЖОКБҰ-серіктес Аризона университеті
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Бызова Юлия Сергеевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Тамақ өнеркәсібі бағыты бойынша салалық біліктілік шеңбері (2019 ж.) (КС)
Химия өндірісі саласындағы салалық біліктілік шеңбері 2016 жылғы "16" тамыздағы тау-кен металлургиясы, химия, құрылыс индустриясы және ағаш өңдеу, Жеңіл өнеркәсіп және машина жасау үшін әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссиялар отырысының №1 хаттамасымен бекітілген (СБШ)
17.08.2016 жылғы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының № 2 хаттамасымен бекітілген (СБШ)