Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B06106 Басқарудағы ақпараттық жүйелер

Факультет Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ)
Кафедра Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы В057 Ақпараттық технологиялар
Атауы 6B06106 Басқарудағы ақпараттық жүйелер
Аккредитация Жоқ
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Аспаптық және есептеу орталарын пайдалана отырып, компьютерлік ғылымдар әдіснамасы негізінде кәсіпорындағы ақпараттық жүйелерді әзірлеуді басқаруға, енгізуге, сүйемелдеуге және түрлендіруге қабілетті IT-технологиялар саласында мамандар даярлау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр
Область профессиональной деятельности (секция по ОКЭД) Ақпарат және байланыс (Секция J)
Перечень профессий -
Кәсіби қызмет түрлері Ақпараттық
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Жобалау-конструкторлық
Жобалау-технологиялық
Пайдалану
Кәсіби қызмет объектілері Адам қызметінің әртүрлі салаларында ақпараттық жүйелерді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдар
Бағдарламаның ерекшеліктері Шетелдік ЖЖОКБҰ Университет Аризоны
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Срок обучения Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Предшествующий уровень образования жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Курмашев Ильдар Гусманович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
«Бизнес-аналитика және IT жобаларды басқару» кәсіби стандарты - «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 330 бұйрығына № 5 қосымша (КС)
Техникалық құжаттаманы әзірлеу кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 17 шілдедегі № 171 бұйрығына 4-қосымша (КС)
Профессиональный стандарт «Тестирование программного обеспечения» (2019г.), утвержден приказом заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 171 от 17 июля 2017 года, Приложение 1 (ПС) (КС)
Салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №1 хаттамасымен бекітілген және ақпарат, ақпараттандыру, байланыс және телекоммуникация саласындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Яндекс.Метрика