Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B05101 Биология 

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра Биология (Б)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім беру бағдарламасының атауы 6B05101 Биология 
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі -
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және кәсіби ұтқырлыққа қабілетті, жаратылыстану ғылымдары саласында жалпы мәдени, түйінді, жалпы кәсіби құзыреттерге, биолого-зерттеушінің кәсіби құзыреттеріне ие білікті тұлғаны қалыптастыру
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Отсутствует в ОКЭД (Секция (absent))
Ауыл, орман және балық шаруашылығы (Секция A)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Кәсіптер тізімі жоғары оқу орындарының бейінді кафедраларының зертханашылары
санитарлық-эпидемиологиялық, гидробиологиялық зертханалардағы маман, зертханашы
биологиялық өнімді өндіру жөніндегі кәсіпорынның маманы, зертханашысы
мал және өсімдік тектес шикізатты қайта өңдеу, көгалдандыруды ұйымдастыру және биологиялық бейіндегі өндірістік зертханалардың маманы, зертханашысы
маман, М. Ғ. с., ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдардың зертханашысы
маман, М. Ғ. с., табиғат қорғау мекемелерінің, ұлттық парктердің, қорықтардың, ботаникалық бақтардың, қаумалдардың және т. б. зертханашысы
Кәсіби қызмет түрлері Консультативтік
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастыру-технологиялық
Табиғат қорғау
Жобалау
Өндірістік-технологиялық
Өндірістік-басқару
Эксперименттік-зерттеу
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері ғылыми-зерттеу ұйымдары, Юннаттар станциялары, ұлттық парктер, қорықтар, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес жоғары кәсіптік білімнің болуын талап ететін басқа да мекемелер.
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосдипломды білім беру, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor).
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Галактионова Елена Владимировна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
"Аңшылық шаруашылығын жүргізу" Кәсіби стандарты "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 30.05.2023 Ж. №100 бұйрығына № 1 қосымша (КС)
"Гидрометеорология және экология" кәсіби стандарты "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 01.09.2023 ж. № 136 бұйрығына №79 қосымша (КС)
Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз