Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытупедагогикасы
Білім беру бағдарламаларының тобы В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Педагогикалық салада іргелі білімі бар және өмір бойы өздігінен білім алуға қабілетті.
(Өзін-өзі басқаратын немесе дербестендірілген және өзін-өзі басқаратын өмір бойы оқыту).
2) Бастауыш білім беруде оқу үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін конструктивті өзара әрекеттесуге, шешім қабылдауға және алға қойылған мақсаттарға қабілетті.
(Жоба мен үдерістерді басқару).
3) Мектепке дейінгі білім беруде заманауи педагогикалық технологияларды барынша тиімді пайдалана отырып, өмірлік маңызды мәселелерді шешу үшін интерактивті әдістер мен әдістерді қолданудың цифрлық құзыреттілігін көрсетеді.
(Бағдарламалау, робототехника, жасанды интеллект, IT құзыреттілігі).
4) Мектепке дейінгі ұйымда педагогикалық процесті ұйымдастыру мақсатында шығармашылық қабілеттерін, жасампаздық пен конструктивті әлеуметтік белсенділікті көрсетеді.
(Жаңашылдық және шығармашылық қабілеттер).
5) Мектеп жасына дейінгі балалардың ұйымдасқан іс-әрекетін белсенді ынталандыратын психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасауға мүмкіндік беретін тарихи-мәдени мұраға төзімділік пен құрмет көрсете отырып, басқа тілдік педагогикалық ортада қарым-қатынас жасайды.
(Көптілділік және көп мәдениеттілік).
6) Елдің әрбір азаматының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады. Мектеп жасына дейінгі балалардың оқу-тәрбие процесінде өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасайды.
(Инклюзивті немесе қамтылған оқыту).
7) Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және тұрақты даму идеяларын қалыптастыруға бағытталған. Білім беру қызметінде тұрақты даму идеяларын тұжырымдау үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгереді және мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортаны ұтымды басқару процесіне тартады.
(Тұрақты даму).
Білім беру бағдарламасының мақсаты Өзгермелі талаптарға бейімделген, мектепке дейінгі білім беру саласында кәсіби құзыреттілігі бар командада жұмыс істей алатын жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру және дамыту
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Қосымша білім беру педагогы
Педагог. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының тәрбиешісі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Тәрбие
Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Оқу-тәрбие
Кәсіби қызмет объектілері Мектепке дейінгі білім беру мекемелері (балабақшалар, бөбекжай-балабақшалар), жалпы білім беретін мектептердегі, лицейлердегі, гимназиялардағы шағын-орталықтар, қосымша білім беру жүйесі (балалар шығармашылығы орталығы, балаларды дамыту орталығы, репетиторлық орталығы, балалар сауықтыру лагері, т.с.с.), педагогикалық колледждер, біліктілікті арттыру және қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды білім беру элементтері бар білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Саржанова Айнагуль Николаевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығы (КС)
Білім беру саласының салалық біліктілік шеңбері, Білім және ғылым саласындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі ҚР БҒМ салалық комиссиясының 2019 жылғы 27 қарашадағы №3 хаттамасымен бекітілген (СБШ)