Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B02302 Шетел филологиясы

Факультет Тіл және әдебиет институты (ТжӘИ)
Кафедра Герман-роман филология (ГРФ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B023 Тілдер және әдебиет
Білім беру бағдарламаларының тобы В036 Аударма ісі
Білім беру бағдарламасының атауы 6B02302 Шетел филологиясы
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі Филологиялық салада іргелі білімі бар, ақпараттық техноло-гияларды пайдалана отырып, креативтілік пен бастаманы көрсете отырып, филологиялық қызметте қойылған міндет-терді сындарлы шеше алады; елдер мен халықтардың тарихи және мәдени мұрасына төзімділік пен құрмет көрсете оты-рып, мәдениетаралық диалог жүргізе алады; табиғи ресур-старды ұтымды пайдалану және орнықты даму идеяларын ұстанады, өзін-өзі оқытуға қабілетті
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және ұтқырлыққа қабілетті, лингвистика саласындағы негізгі және кәсіби құзыреттерге ие, сондай-ақ филологиялық қызмет саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже тіл білімі бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Өнер, ойын-сауық және демалыс (Секция R)
Кәсіптер тізімі әдеби қызметкер
Әдіскер
Кіші ғылыми қызметкер
Ғылыми қызметкер
Мұғалім
Ғылыми-зерттеу институтының қызметкері
Экскурсия жүргізуші
Кәсіби қызмет түрлері бұқаралық ақпарат тарату саласындағы қызмет;
ақпараттық-референттік
ақпараттық-шығармашылық
Ақпараттық-аналитикалық
Мәдени-ағарту
Әдеби-шығармашылық
Ғылыми-зерттеу
Ғылыми-педагогикалық
ғылыми ұйымдарда зерттеулер жүргізу;
оқу процесін оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз ету және әзірлеу;
Кәсіби қызмет объектілері Ғылыми ұйымдар, білім беру ұйымдары (тіл орталықтары), ақпарат беруге мамандандырылған ұйымдар (кітапханалар, ресурстық орталықтар).
Бағдарламаның ерекшеліктері Бағдарлама шеңберінде оқыту екі бағыт бойынша жүргізіледі: "ағылшын және неміс тілдері" және "ағылшын және француз тілдері".
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 243 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 243/7290
Алдыңғы білім деңгейі жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Какимова Майра Еренгаиповна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Қосымша ақпарат

Модульдік білім беру бағдарламасы (2020)

Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламасы жайлы пікір қалдыруыңызды сұраймыз