Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01701 Шет тілі: екі шет тілі

Факультет Тіл және әдебиет институты (ТжӘИ)
Кафедра Герман-роман филология (ГРФ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01701 Шет тілі: екі шет тілі
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 6В01701 «Шет тілі: екі шет тілі» ББ түлегі негізгі, жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктерге ие, олардың шеңберінде мінез-құлық дағдылары мен жеке қасиеттер, кәсіби және цифрлық дағдылар қалыптасады.
ББ түлегі шет тілдері және оларды оқыту әдістемесі саласында іргелі білімге ие, барлық кәсіби қызмет барысында өзін-өзі оқытуға қабілетті:
- сындарлы өзара іс-қимылға, тиімді психологиялық-педагогикалық шешімдер қабылдауға қабілетті;
- мамандықта шығармашылықты, цифрлық сауаттылықты көрсетеді ;
- толеранттылықты, жасампаз әлеуметтік белсенділікті көрсете отырып, әртүрлі тілдік ортада қарым-қатынас жасайды;
- кәсіби қызмет арқылы еліміздің әрбір азаматының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады.
Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру процесінің субъектілерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің кешенді міндеттерін шешу үшін қажетті кәсіби құзыреттіліктерді меңгерген білім беру саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды және халықаралық қоғамдастық мойындаған және қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін деңгейде шет тілдерін даярлау; мәдениетаралық коммуникация субъектісін қалыптастыру.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Білім беру саласындағы педагог, колледж
Мектеп мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Білім беру
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Әлеуметтік-педагогикалық
Оқу-тәрбие
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Жалпы білім беретін мектептер, инновациялық мектептер, колледждер
Бағдарламаның ерекшеліктері Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілдерін оқытудың халықаралық деңгейлік моделі, тілдерді таңдау құқығы, шетелдік мамандарды тарту, академиялық ұтқырлық, халықаралық білім беру бағдарламаларына қатысу. ББ жекелеген пәндерін ағылшын, неміс, француз, түрік тілдерінде меңгеруге болады.
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
кәсіптік білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Какимова Майра Еренгаиповна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығы (КС)