Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01402 Музыкалык бiлiм

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Саз пәндері (СП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылғанмұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы В006 Музыка мұғалімдерін даярлау
Білім беру бағдарламасының атауы 6B01402 Музыкалык бiлiм
Аккредиттеу Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі 1) Педагогикалық салада іргелі білімге ие және өмір бойы өзін-өзі оқытуға қабілетті
2) Музыкалық-педагогикалық қызметте қойылған мақсаттарды және оқу процесін тиімді орындау үшін шешім қабылдауға, сындарлы өзара іс-қимылға қабілетті
3) Музыкалық-педагогикалық қызметте қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды барынша тиімді қолдану кезінде өмірлік маңызды міндеттерді шешу үшін интерактивті әдістер мен тәсілдерді пайдалану үшін сандық құзыреттілікті көрсетеді
4) Педагогикалық және тәрбиелік процестерді ұйымдастыру мақсатында креативтілік, шығармашылыққа және жасампаз әлеуметтік белсенділікке қабілеттілік көрсетеді
5) Әртүрлі тілдік педагогикалық ортада төзімділік, тарихи және мәдени мұраны құрметтеу арқылы қарым-қатынас жасайды, бұл музыкалық-педагогикалық қызметті белсенді ынталандыруды қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасауға мүмкіндік береді
6) Әр гр өзін-өзі іске асыру үшін жағдай жасауға қатысады
Білім беру бағдарламасының мақсаты Заманауи музыкалық, коммуникативтік, цифрлық, кәсіпкерлік құзыреттіліктері, инклюзивті Музыкалық білім беру дағдылары бар, жоғары сапалы музыкалық-оқыту контентін құруға және Музыкалық-білім беру процесін ұйымдастыруға қабілетті педагог-музыкантты даярлау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Білім (Секция P)
Кәсіптер тізімі Білім беру саласындағы педагог, колледж
Қосымша білім беру педагогы
Мектеп мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Мәдени-ағарту
Білім беру
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Жобалау
Оқу-технологиялық
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Жалпы білім беретін мектептер, лицейлер, гимназиялар, қосымша білім беру жүйесі (репетиторлық орталық, балаларды сауықтыру лагері және т.б.), педагогикалық колледждер, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім департаменттері.
Бағдарламаның ерекшеліктері Академиялық алмасу бағдарламасы
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредиттер/сағаттар көлемі (кем емес) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Мухатаева Жанар Ахангалиевна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 500 бұйрығы (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)