Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

Радиотехника, электроника және телекоммуникация 6В06201

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» бакалавриаттың білім беру бағдарламасы телекоммуникация саласында негізгі және кәсіби құзыреттіліктері бар, сондай-ақ Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы инженердің кәсіби міндеттерін шешуге қабілетті, кәсіби өсу мен ұтқырлыққа қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.

 

Күндізгі оқу түрі
Оқу мерзімі 4 жыл
240 кредит

 

74%
мемлекеттік
білім беру гранттары

 

Оқыту тілдері:
қазақша, орысша

 

ҰБТ шекті өту балы

 

Академиялық дәрежесі:
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласындағы бакалавр

 

ҰБТ бейіндік пәндері:
Математика, Физика

 

15 зертхана

Бакалавриаттың артықшылықтары мен ерекшеліктері

Академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын (Minor) игеру мүмкіндігі бар және сәтті жұмыс істеуде.

Оқу кезеңінде «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» ББ оқу жоспарына сәйкес оқу бағдарламасының іргелі және элективті модульдері зерделенеді, өндірістік, оқу және диплом алдындағы практикадан өтеді.

Оқудан кейінгі перспективалар

Бағдарлама түлектері монтаждау-реттеу, ұйымдастыру-басқару, жобалау-технологиялық, есептеу-жобалау, сервистік-пайдалану, эксперименттік-зерттеу салаларында табысты жұмыс істейді. Ұялы байланыс инженерлері, ТОБЖ инженер-жобалаушылары, нейрожелілік өңдеу және басқару жабдықтарын әзірлеуші инженерлер, инженер-конструкторлар, инженер-технологтар, ақпаратты қорғаудың және ақпараттық қауіпсіздіктің инженерлік-техникалық әдістері жөніндегі инженерлер лауазымдарын атқарады. Жұмыс берушілердің бейіні тұрғысынан жұмысқа орналастырудың негізгі бағыттарына электроника өндіретін кәсіпорындар мен компаниялар, жөндеу сервистері, зауыттар, телекоммуникациялық компаниялар, ұялы байланыс провайдерлері, құқық қорғау органдары, әскери-өнеркәсіптік индустрия және т. б.

Кәсіптер тізімі

  • Радиоэлектрондық жабдық жөніндегі инженер 
  • Байланыс және аспап жасау инженері 
  • Электроника инженері

Кәсіби қызмет түрлері

  • Монтаждау-баптау 
  • Ұйымдық-басқарушылық 
  • Өндірістік-технологиялық 
  • Есептік-жобалық 
  • Сервистік-пайдалану
  • Эксперименттік-зерттеу

Әскери-өнеркәсіптік индустрияны, көлік және байланысты, ауыл және коммуналдық шаруашылықты, медицинаны, білім беру және тұтыну салаларын, жобалау ұйымдарын, меншіктің әртүрлі нысандарындағы фирмаларды қоса алғанда, барлық салалардағы кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіби қызметінің объектілері.

Түлектер «С. М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамы, «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» акционерлік қоғамы, Солтүстік Қазақстан облыстық телекоммуникация дирекциясы - «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы сияқты кәсіпорындарда және бірқатар шағын және орта бизнес кәсіпорындарында жұмыс істейді.

Қабылдану үшін не білу керек 

6В06201-«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасына оқуға қабылдау мына құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады «Білім министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығымен бекітілген" Жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары» және «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары».

Тестілеу нәтижелері бойынша талапкерлер кемінде 50 балл, оның ішінде әр пән бойынша кемінде 5 балл, ең жоғары балл – 140 балл жинауы тиіс. Талапкерлерге ең көп балл саны бойынша конкурстық негізде мемлекеттік гранттар беріледі. Конкурс бойынша өтпеген, бірақ балдардың шекті деңгейіне жеткен талапкерлер ақылы негізде оқуға құқылы. Шекті балл деңгейіне жетпеген талапкерлер ақылы негізде оқуға қабылданады және бірінші академиялық кезеңнің соңында білімдерін растау үшін ҰБТ-ны қайта тапсыруы керек.

ЖОО-ға түсу үшін практика немесе кәсіби тәжірибе талап етілмейді.

Шет тілдерін білу орта білім (гимназия, лицей) немесе арнаулы орта білім (колледж) көлемінде талап етіледі. Кәсіби жарамдылық тестілері қарастырылмаған.

Қабылданған студенттердің саны мемлекеттік грантты жеңіп алған талапкерлердің санына, сондай-ақ ақылы негізде оқығысы келетін талапкерлердің санына байланысты.

Оқуға түсу үшін толық ақпарат ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ парақшасында

 

Модульдер мен оқыту нәтижелерінің байланыс матрицасы

Модуль атауы Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13
Модуль 1: Физика +           +            
Модуль 2: Математика негіздері +           +            
Модуль 3: Мемлекет тарихы                     +    
Модуль 4: Шет тілі                       +  
Модуль 5: Мемлекеттік тіл                       +  
Модуль 6: Сауықтыру (бастапқы деңгей)                         +
Модуль 7: Электр инженерия негіздері  +                  
Модуль 8: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  +        +          
   
Модуль 9: Философия      
             +    
Модуль 10: Сауықтыру (орташа деңгей 1)                      
 +
Модуль 11: Электрондық құрылғыларды жобалау     +   +
+            
Модуль 12: Сандық басқару жүйелері    
+ +         +      
Модуль 13: Қабылдау тарату құрылғылары         + +              
Модуль 14: Радиотехникалық жүйелер   + + + +                
Модуль 15: Тереңдетілген тілдік дайындық      

     
     +  
Модуль 16: Әлеуметтік-гуманитарлық білім                     +
 
Модуль 17: Қорытынды тәжірибе           +
 
Модуль 18: Қорытынды аттестаттау  
     +
 +      
Модуль 19: Мамандық негіздері   + +


     
Модуль 20: Электр тізбектерін талдау және синтездеу     + + + + + +   +      
Модуль 21: Техногендік тәуекелдерді басқару технологиялары      
        +      
Модуль 22: Заманауи электронды жабдықтың модульдері      +  +


 + +
   
Модуль 23: Электроника, басқару және байланыс жүйелерін жобалау      +  +  
   +  +      
Модуль 24: Қазіргі байланыс жүйелері  
      + +

 

  +      

Бакалавриаттың «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелері

Р1 - Математика және жаратылыстану, электр техникасы, электр инженериясының теориялық негіздері және ақпараттық технологиялар саласындағы білімді меңгеру

Р2 - Электр энергетикасы саласында жаңа перспективалық бағыттарды құру мақсатында зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістерін меңгеру

Р3 - Электр энергетикалық құрылғыларды, жүйелер мен желілерді есептеу, модельдеу және жобалауды автоматтандыру үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану дағдыларын меңгеру

Р4 - Әр түрлі мақсаттағы электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу, жабдықтың құрамын және оның параметрлерін, электр энергетикалық объектілердің схемаларын анықтау. Басқару жүйелерінің жабдықтарын, коммутациялық аппаратураны, өткізгіш және кабельдік өнімдерді таңдау

Р5 - Электр желілерінің, релелік қорғаныс пен автоматиканың электр тізбектерін талдау, есептеу және жобалау

Р6 - Электр энергетикалық құрылғылар мен жүйелерді әзірлеу және пайдалану кезінде стандарттау, метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігінің талаптары туралы білімдерін көрсету

Р7 - Жобаланған құрылғылар мен жүйелерге техникалық-экономикалық талаптарды тұжырымдау, эксперименттік зерттеулер жүргізу және алынған нәтижелерді түсіндіру

Р8 - Электр энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді жобалау, салу, монтаждау және пайдалану дағдыларын меңгеру

Р9 - Жобалау кезінде жұмыс принциптерін, электр энергетикасы құрылғыларының техникалық сипаттамалары мен дизайн ерекшеліктерін талдау және ескеру

Р10 - Әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнімді әзірлеу

Р11 - Рухани, эстетикалық және этикалық мәдениеттің элементтерін меңгеру, әлеуметтік және этикалық аспектілерді ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру. Тұжырымдамалық, логикалық және аналитикалық ойлау дағдыларын меңгеру, қойылған міндеттерді шешу және оларды дұрыс құжаттау кезінде кәсіби әлеуетті іске асыру.

Р12 - Қарым-қатынас дағдыларын игеру, өз идеялар мен кәсіби шешімдерді жазбаша немесе ауызша жеткізу. Топтық жобаларды әзірлеу кезінде шығармашылықты, сыни ойлау дағдыларын және креативтілікті, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін көрсету

Р13 - Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтырудың қажетті деңгейіне ие болу