Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

Портфолио

Дмитриев Павел Станиславович

Дмитриев Павел Станиславович

Профессор, "География және экология" кафедрасы , биология ғылымдарының кандидаты, доцент
Ғылымометриялық идентификаторлар:
Scopus57210826572
ORCID0000-0002-2712-3508
Тілдерді меңгеру:
Қазақ тіліB2
Орыс тіліC2
Ағылшын тіліC1
Хирш Индексі: 5
Үздік оқытушы:
1: 2022 жылы
Білімі
1995Солтүстік Қазақстан университетігеография және экология
Курстар мен сертификаттар
Басталу күніАяқталу күніАкадемиялық сағаттарӨткізілу орныКурс атыСертификат
09.11.201812.12.201876Литва, Ұлы Витаут УниверситетіҒылыми тағылымдама: "қоршаған ортаның өзгеруі және тұрақты даму"Открыть
01.09.201925.09.2019120Moldova-Romania-KazakhstanКартография, аймақтық география және экологиялық-географиялық білім беру курсында ғылыми-педагогикалық біліктілікті арттыруОткрыть
13.01.202024.01.202076Солтүстік Қазақстан университеті «География мен экологияның қазіргі мәселелері мен әдістері»Открыть
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЭкологиялық-географиялық зерттеулерРеспубликaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2015 "СҚМУ үлкен Алтын медалі".
2017"Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері" медалі.
2022Қазақстан Республикасының «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы – 2022» атағын беру байқауының жеңімпазы
2022"Алтын медаль Еуропалық сапа". Еуропалық ғылыми және өндірістік консорциум.
Гранттары
2003Экологиялық қауіп Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындарының онкологиялық аурушаңдық факторы ретінде
2008Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету көздері ретінде Солтүстік Қазақстанның су экожүйелерінің қалыптасу және қызмет ету заңдылықтарын зерттеу
2008«Сумен жабдықтау технологиясы және халықтың денсаулығы»; «Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету көздері ретінде Солтүстік Қазақстандағы су экожүйелерінің қалыптасу және қызмет ету заңдылықтарын зерттеу».
2012 "Солтүстік Қазақстан облысының көлдері бойынша деректер базасы" ақпараттық жүйесін әзірлеу
2015Солтүстік Қазақстан облысы, "Красный Бор" КММ маралдарды қоныстандыруға биологиялық негіздеме
2017Суды кешенді импульсті-сәулелі тазарту технологиясын коммерцияландыру әр түрлі мақсаттағы.
2018Жас аспектісіндегі ақыл-ой еңбегі қызметкерлерінің экологиясы мен денсаулығы (ЖОО оқытушыларының мысалында), № ap05132342 жобасы. Орындаушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК, басымдық бойынша: 4 "өмір және денсаулық туралы ғылым", жұмыс тобының құрамында.
2022ҚР БҒМ "көлдердің органоминералды жинақтамаларын ұтымды пайдалану негізінде экологиялық таза тыңайтқыш алудың инновациялық әдістемесін әзірлеу" тақырыбы бойынша гранты, ИРН 14869273.
Монография (соңғы 3 жыл)
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Природно-рекреационный потенциал Северо-Казахстанской области.
 • Белецкая Н. П., Дмитриев П. С., Фомин И. А., Природные ресурсы Северо-Казахстанской области
 • Белецкая Н. П., Пашков С. В., Дмитриев П. С., Назарова Т. В., Фомин И. А., Рекреационный потенциал Северо-Казахстанской области, часть 1
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Дмитриев П. С., Каримова К. Р., Роль использования информационно-коммуникационных технологий в экологическом образовании, Материалы ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», посвященной 125-летию со дня рождения первого президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева, 12 апреля 2024 г. – С. 220-225 открыть
 • Дмитриев П. С., Катаева И. Н., Отношение общества к внедрению органоминеральных удобрений в сельское хозяйство, Материалы ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», посвященной 125-летию со дня рождения первого президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева, 12 апреля 2024 г. – С. 225-229 открыть
 • Дмитриев П. С., Черникова А. П., Актуальность создания информационной базы редких и исчезающих видов для сохранения биоразнообразия флоры и фауны, Материалы ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», посвященной 125-летию со дня рождения первого президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева, 12 апреля 2024 г. – С. 290-294 открыть
 • Дмитриев П. С., Исмагулова С. М., Фомин И. А., Тажибаева С. О., Анализ уровня экологической компетентности учителей биологииСеверо-Казахстанской области, Вестник Евразийского национального университета, 1(146)/ 2024. - С.154-171. КОКСОН.DOI: https://doi org/10.32523/2616-6895-2024-146-1-154-170 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Гах И. О., Выявление состояния окружающей среды урбоэкосистемы города Петропавловска на основе социологического опроса, Вестник Евразийского национального университета, 1(146)/ 2024. - С.436-450. КОКСОНDOI: https://doi org/10.32523/2616-6895-2024-146-1-436-449 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., The use of geoinformation systems in forecasting gully erosion on the territory of the NorthKazakhstan region, NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES. Volume 2. Number 464 (2024),-65–78.https://doi.org/10.32014/2024.2518-170X.394 открыть
 • Дмитриев П. С., Астана қаласының саябақ аймақтарының флорасын талдау, Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Том 145 № 4 (2023): Серия Биологические науки, - С. 109-119DOI: https://doi org/10.32523/2616-7034-2023-145-4-109-119 КОКСОН открыть
 • Дмитриев П. С., Геоинформационные технологии в исследовании инновационной структуры регионов России, Scopus. InterCarto, InterGIS, Conference Paper. Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий. 2023, 28, - С. 158-173.DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-158-173 открыть
 • Голодова И. В., Дмитриев П. С., Исмагулова С. М., Островной К. А., Фомин И. А., Зубань И. А., Study of the Possibility of Using the Bottom Organomineral Accumulations of the Lakes of the North Kazakhstan Region to Obtain Innovative Fertilizers for the Development of Organic Farming and Agrotourism, Sustainability 2023, 15, 8999. https://doi.org/10.3390/su15118999Scopus Q1 открыть
 • Дмитриев П. С., Исмагулова С. М., Фомин И. А., Assessment Of The Resource Potential Of The Bitter-Salty Sulfide Lakes Of The North Kazakhstan Region For The Development Of Ecological And Balneological Tourism, GeoJournal of Tourism and Geosites, 49(3), 866–874, https://doi.org/10.30892/gtg.49303-1087, Scopus Q2 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Зубань И. А., ASSESSMENT OF THE NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE IMPORTANT BIRD AREAS OF THE NORTH KAZAKHSTAN REGION FOR THE DEVELOPMENT OF ORNITHOLOGICAL TOURISM, Geojournal of Tourism and Geosites, 2023, 47(2), страницы 563–572, DOI 10.30892/gtg.47224-1056, Scopus Q2 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Использование геоинформационных технологий при мониторинге озер Северо-Казахстанской области, Scopus. InterCarto, InterGIS, 2022, 28, - С. 719–736. Conference Paper. Картографическое и геоинформацион-ное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий УДК: 004:004.9:912.43:528.94:556:574:502:504 DOI: https://doi.org/10.35595/2414-9179-2022-2-28-719-736 открыть
 • Дмитриев П. С., Типология межнациональных конфликтов: субъективная оценка, Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия Химия. География. Экология. №3(140)/2022. – С. 46-55. DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6771-2022-140-3-46-54 открыть
 • Дмитриев П. С., Профессиональная деятельность преподавателей вуза и развитие синдрома эмоционального выгорания, Gigiena i Sanitariya (Hygyene & Sanitatin, Russian Journal). Volume 101, Issue 4, 2022. – P. 397-404. Гигиена и санитария. Том 101, № 4. 2022. – С. 397-404https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-4-397-404 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Use of geoinformation technologies in the study of cartometric and morphometric characteristics of lakes in the North Kazakhstan, InterCarto. InterGISDOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28- С. 719-736 открыть
 • Дмитриев П. С., Особенности новейшего периода развития особо охраняемых природных территорий России, Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия Химия. География. Экология. № 2(139)/2022. – С. 51-61.DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6771-2022-139-2-51-61 открыть
 • Дмитриев П. С., Леушина Т. С., Отношение населения к качеству питьевой воды Северо-Казахстанской области, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2022»«Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире» (18 ноября 2022) – С. 49-53 открыть
 • Дмитриев П. С., Қойшыбай А. А., Экологиялык туризм, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2022»«Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире» (18 ноября 2022) – С. 45-49 открыть
 • Дмитриев П. С., Гах И. О., Экологические аспекты. Определение, классификация, краткая характеристика, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2022»«Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире» (18 ноября 2022) – С. 43-45 открыть
 • Дмитриев П. С., Гаранин О. В., Анализ туристического потенциала и развития экологического туризма в Казахстане, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2022»«Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире» (18 ноября 2022) – С. 37-43 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Тажибаева С. О., Роль потребительского отношения в экологической культуре, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2022»«Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире» (18 ноября 2022) - С. 165-169. открыть
 • Дмитриев П. С., Исмагулова С. М., Фомин И. А., Regional aspects of creation complex routes ecological tourism on the territory of north Kazakhstan region, GeoJournal of Tourism and Geosites, (2022). 41(2), 450–460. https://doi.org/10.30892/gtg.41220-854 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Топонимика и её значение вкраеведении, Материалы X Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы математики и естественных наук», Посвященной 75-летиюдоцента Р.А. Акбердина (4 февраля 2022 г.).(4 февраля 2022 г.). – С. 246-249 открыть
 • Дмитриев П. С., Қойшыбай А. А., Солтүстік Қазақстан облысында экологиялықтуризмді дамыту аспектілері, Материалы X Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы математики и естественных наук», Посвященной 75-летиюдоцента Р.А. Акбердина (4 февраля 2022 г.). – С.139-142 открыть
 • Дмитриев П. С., Assessment and zoning of recreational fa-cilities north Kazakhstan region for the de-velopment of the tourism industry, Scopus. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XIV, vol. 38, no. 4, 2021, p.1069-1075. Article ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 https://doi.org/10.30892/gtg.38411-745 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Шмырёва О. С., Реализация непрерывного экологического образования через краеведение, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения - 2021: Новые подходы и современные взгляды на развитие образования и науки» (12 ноября) 2021 года, Т. 8 - С. 177-181 открыть
 • Дмитриев П. С., Какимова А. У., Экологическаяэффективность технической реконструкции автозаправочных станций, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения - 2021: Новые подходы и современные взгляды на развитие образования и науки» (12 ноября) 2021 года, Т. 6 - С. 186-189 открыть
 • Семененко С. П., Дмитриев П. С., Шитов А. С., Гутник С. В., Физическая культура и образование в условиях современных тенденций компетентностно-ориентированных технологий бакалавриата, Материалы международной научно-практической конференции «Козыбаевские чтения - 2021: Новые подходы и современные взгляды на развитие образования и науки» (12 ноября) 2021 года, Т. 9 - С. 107-110 открыть
 • Дмитриев П. С., Влияние экологии на функциональное со-стояние преподавателей вузов, Современные проблемы экологии и здоровья населения. Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию образования Восточно-Сибирского института медико-экологгических исследований и 4 всеросийской научно-практической конференции молодых ученых «Экология и здоровье населения», РФ, Иркутск, ИНЦХТ, 2021, - С. 88-92. открыть
 • Дмитриев П. С., Possibilities of using google (my maps) for cartographic visualization of tourist routes, Scopus. InterCarto, InterGIS, 2021, 27, - С. 379–393. Conference Paper https://doi.org/10.35595/2414-9179-2021-2-27-379-393 открыть
 • Дмитриев П. С., Финно-угорские народы Республики Казахстан: динамика численности, разме-щение, миграционные процессы, Журнал ВАК РФ. Финно-угорский мир.2021. Т. 13, № 2. С. 158–168. DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.02.158-168.6http://csfu.mrsu.ru/ru/archives/3694 открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Transport accessibility of the lake ecosys-tems in the North Kazakhstan region as a factor of tourism development, GeoJournal of Tourism and Geosites. Year XIV, vol. 35, no. 2, 2021, p.289-296. ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 DOI 10.30892/gtg.35204-650 https://doi.org/10.30892/gtg.35204-650Scopus (CiteScore 1,4. Процентиль– 53, Q3) открыть
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., «Введение в профессиональную деятельность», Свидетельство о внесении в госреестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. № 18052 от 27 мая 2021 открыть
 • Семененко С. П., Дмитриев П. С., Фомин И. А., Шмырёва О. С., Краеведческая работа обучающихся по изучению родного края как фактор патриотического воспитания, Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука», 9 апреля 2021 года. – С. 303-306. открыть
 • Дмитриев П. С., Какимова А. У., Роль технического оснащения автомобильных заправочных станций на выбросы в окружающую среду, Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука», 9 апреля 2021 года. – С. 177-180. открыть
 • Дмитриев П. С., Раимбекова А. Н., Биоиндикация әдісін қолдана отыр қоршаған орта сапасын бағалау, Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука», 9 апреля 2021 года. – С. 260-263. открыть
 • Семененко С. П., Дмитриев П. С., Фомин И. А., Шмырёва О. С., К вопросу о значении экологического туризма в экологическом образовании, Материалы Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных наук», 19 февраля 2021 года. – С. 244-248. открыть
 • Дмитриев П. С., Раимбекова А. Н., Антропогендік жүктемелерге ағаш тұқым дылары жапырақтарының жағдайы, Материалы Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных наук», 19 февраля 2021 года. – С. 325-327. открыть
 • Дмитриев П. С., Какимова А. У., К вопросу загрязнения почвы нефтепродуктами, Материалы Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных наук», 19 февраля 2021 года. – С. 266-269. открыть
 • Дмитриев П. С., Гордиянова Г. В., Фомин И. А., «Ecology and sustainable development», Свидетельство о внесении в госреестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. № 15283. От 18.02.2021 открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
 • Дмитриев П. С., Фомин И. А., Геоэкологическое состояние озер открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Дмитриев П. С., Гордиянова Г. В., Лысакова Т. Н., Шурр А. В., Фомин И. А., Методические указания по написанию и защите выпускных работ образовательных программ 6В01506 "География", 6В05203 "География и природопользование", 6В01507 "География-история", 6В05202 «Экология», 7M05201 «География», 7М05202 «Экология» кафедры "География и экология" открыть