Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B02201 Тарих

Факультет Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ)
Кафедра Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер (ҚТжӘГП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B022 Гуманитарлық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы В034 Тарих және археология
Атауы 6B02201 Тарих
Аккредиттеу Жоқ
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі -
Білім беру бағдарламасының мақсаты Таңдалған кәсіби қызметте жұмыс істеу үшін қажетті құзыреттілігі бар, командада жұмыс істей алатын, тарих ғылымы саласындағы ғылыми қызмет саласында мамандар даярлау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже гуманитарлық білім бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Все области профессиональной деятельности по ОКЭД (Секция ALL)
Кәсіптер тізімі Мемлекеттік қызметші
Кіші ғылыми қызметкер
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Консультативтік
Ғылыми-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Таңдалған кәсіби қызметте жұмыс істеу үшін қажетті құзыреттілігі бар, командада жұмыс істей алатын, тарих ғылымы саласындағы ғылыми қызмет саласында мамандар даярлау.
Бағдарламаның ерекшеліктері ҚР аумағындағы археологиялық және мәдени ескерткіштерді кәсіби зерттеу, іс жүргізу негіздерін зерттеу, мұрағат және мұражай құжаттарын өлке және жалпы республика тарихын тереңдете зерделеу бойынша зерттеу ең басты ерекшелігі болып табылады.
Оқу түрі ҚББТ қолданумен күндізгі
ҚББТ қолданумен сырттай
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Ағылшын
Қазақ
Орыс
Объем кредитов/часов (не менее) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жалпы орта білім беру
Бағдарлама менеджері Ипполитова Тамара Викторовна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу салалық комиссиясының 2016 жылғы 25 тамыздағы № 3 хаттамасымен бекітілген мәдениет және өнер саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)