Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

Магистратураның білім беру бағдарламалары

 

БББ тобының нөмірі

 

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

 
Білім бағдарламасы  Бағыт  Аккредиттеу  Профильные дисциплины 
1-ая 2-ая
7M01 Педагогикалық ғылымдар
М001 Педагогика және психология 1. 7M01101 Педагогика және психология

Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Педагогика Психология
М005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

2. 7M01401 Дене шынықтыру және спорт

Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

      Педагогика Теория и методика физической культуры
3. 7M01402 Дене шынықтыру және спорт Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Педагогика Теория и методика физической культуры
М010 Математика педагогтерін даярлау 4. 7M01502 Математика
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

Математика Методика преподавания математики
5. 7M01505 Математика Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Математика Методика преподавания математики
М011 Физика педагогтерін даярлау 6. 7M01503 Физика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Общая физика Методика преподавания физики
М012 Информатика педагогтерін даярлау 7. 7M01501 Информатика
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Программирование Методика преподавания информатики
8. 7M01507 Информатика Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Программирование Методика преподавания информатики
М013 Химия педагогтерін даярлау 9. 7M01504 Химия Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Химия Методика преподавания химии
10. 7M01508 Химия Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Химия Методика преподавания химии
М018 Орыс тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау 11.7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Педагогика Методика преподавания русского языка
12. 7M01703 Орыс тілі мен әдебиеті Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Педагогика Методика преподавания русского языка
М019 Шет тілі педагогтерін даярлау 13. 7M01701 Шетел тілі: екі шетел тілі Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Педагогика (казахский, русский, английский языки) Профессионально- ориентированный иностранный язык (английский, немецкий, французский языки)
14. 7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Педагогика (казахский, русский, английский языки) Профессионально- ориентированный иностранный язык (английский, немецкий, французский языки)
М021 Арнайы педагогика 15. 7M01901 Дефектология Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Специальная педагогика Инклюзивное образование
16. 7M01902 Дефектология Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Специальная педагогика Инклюзивное образование
17. 7М01903 Арнайы педагогика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Специальная педагогика Инклюзивное образование
18. 7М01904 Арнайы педагогика Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Специальная педагогика Инклюзивное образование
7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
М053 Тарих және археология 19. 7M02201 Тарих Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Древняя и средневековая история Казахстан Основы археологии
М060 Филология 20. 7M02301 Филология Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Морфология современного русского языка История русской литературы I половины XIX века
7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
М067  Журналистика және репортер ісі 21. 7М03202 PR-журналистика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  История казахской журналистики Жанровые формы и функции современной журналистики
22. 7M03201 Журналистика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  История казахской журналистики Жанровые формы и функции современной журналистики
23. 7М03203 Журналистика Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  История казахской журналистики Жанровые формы и функции современной журналистики
7M04 Бизнес, басқару және құқық
М070 Экономика 24. 7М04101 Экономика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Экономика предприятия Макроэкономика
25. 7М04109 Экономика Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Экономика предприятия Макроэкономика
26. 7М04107 Бизнестегі экономика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Экономика предприятия Макроэкономика
М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 27. 7М04106 Мемлекеттік басқару Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Теория государственного управления Государственное регулирование экономики
28. 7М04115 Мемлекеттік басқару Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Теория государственного управления Государственное регулирование экономики
29. 7M04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Теория государственного управления Государственное регулирование экономики
30. 7M04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Теория государственного управления Государственное регулирование экономики
М072 Менеджмент  31. 7М04104 Менеджмент Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Менеджмент Организация бизнеса
32. 7М04113 Менеджмент Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Менеджмент Организация бизнеса
33. 7M04102 Іскерлік әкімшілік (MBA) Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Менеджмент Организация бизнеса
М074  Қаржы, банк және сақтандыру ісі  34. 7М04114 Қаржы Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)

  Основы финансов Корпоративные финансы
35. 7M04105 Қаржы Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
Основы финансов Корпоративные финансы
36. 7М04108 Қаржылық аналитика Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Основы финансов Корпоративные финансы
М078 Құқық 37. 7M04201 Құқықтану
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Теория государства и права Ситуативный кейс (комплексный юридический анализ конкретной практической ситуации на основе применения норм законодательства РК и /или международного права)
38. 7M04202 Құқықтану Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Теория государства и права Ситуативный кейс (комплексный юридический анализ конкретной практической ситуации на основе применения норм законодательства РК и /или международного права)
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
М080 Биология 39. 7М05101 Биология Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Биология клетки Ботаника
40. 7М05103 Биология Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Биология клетки Ботаника
М082 Биотехнология 41. 7M05102 Биотехнология Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Биохимия Основы биотехнологии
42. 7M05104 Биотехнология Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Биохимия Основы биотехнологии
М084 География 43. 7М05201 География Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Физическая география Казахстана Экономическая, социальная и политическая география мира
М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 44. 7М05202 Экология Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Геоэкология Экологический мониторинг
М090 Физика 45. 7M05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Механика Молекулярная физика
46. 7М05303 Физика және астрономия Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Механика Молекулярная физика
47. 7M05304 Физика және физикалық сараптама
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
  Механика Молекулярная физика
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
М094 Ақпараттық технологиялар 48. 7М06102 Ақпараттық жүйелер Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

Алгоритмы и структуры данных Базы данных
49. 7М06103 Ақпараттық жүйелер Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Алгоритмы и структуры данных Базы данных
М096 Коммуникации и коммуникационные технологии 50. 7М06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

Теория электрической связи Основы радиотехники и телекоммуникации
51. 7М06204 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Теория электрической связи Основы радиотехники и телекоммуникации
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
М097 Химиялық инженерия және процестер 52. 7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Неорганическая химия Общая химическая технология
53. 7M07107 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Бейінді
(оқу мерзімі - 1,5 жыл)
  Неорганическая химия Общая химическая технология
М099 Энергетика және электр техникасы 54. 7М07103 Электр энергетикасы Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

Теоретические основы электротехники Электрические машины
55. 7М07115 Электр энергетикасы Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Теоретические основы электротехники Электрические машины
М102 Робототехника және мехатроника 56. 7M07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Основы электроники Интегральная и микропроцессорная схемотехника
57. 7M07110 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Основы электроники Интегральная и микропроцессорная схемотехника
М103 Механика және металл өңдеу 58. 7М07101 Машина жасау Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Основы взаимозаменяемости Детали машин
59. 7М07111 Машина жасау Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Основы взаимозаменяемости Детали машин
60. 7M07113 Машина жасау Бейінді
(оқу мерзімі - 1,5 жыл)
  Основы взаимозаменяемости Детали машин
М104 Көлік, көліктік техника және технологиялар 61. 7M07105 Көлік, көліктік техника және технологиялар
Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Основы технической эксплуатации транспортной техники Энергетические установки транспортной техники
62. 7M07112 Көлік, көліктік техника және технологиялар Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Основы технической эксплуатации транспортной техники Энергетические установки транспортной техники
63. 7M07114 Көлік, көлік техникасы және технологиялары Бейінді
(оқу мерзімі - 1,5 жыл)
  Основы технической эксплуатации транспортной техники Энергетические установки транспортной техники
М130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 64. 7M07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Квалиметрия Испытания, контроль и безопасность продукции
65. 7М07502 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)
Квалиметрия Испытания, контроль и безопасность продукции
66. 7М07504 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Квалиметрия Испытания, контроль и безопасность продукции
67. 7M07505 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Бейінді
(оқу мерзімі - 1,5 жыл)
     
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
М131 Өсімдік шаруашылығы 68. 7M08101 Агрономия Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Растениеводство Почвоведение
69. 7M08102 Агрономия Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Растениеводство Почвоведение
М132 Мал шаруашылығы 70. 7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Ғылыми-педагогикалық
(оқу мерзімі - 2 жыл)

  Кормление сельскохозяйственных животных Технология производства продукции животноводства
71. 7М08202 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Бейінді
(оқу мерзімі - 1 жыл)
  Кормление сельскохозяйственных животных Технология производства продукции животноводства